Výkonnosť

 • Maximálna vzletová hmotnosť
 • Rôzne druhy vzletu
 • Dostatočnosť priestoru pre bezpečný vzlet
 • Vplyv zeme a vzduchový vankúš
 • Vplyv nadmorskej výšky
 • Vplyv teploty vzduchu
 • Vplyv vetra
 • Bezpečnostný diagram H-V
 • Vzťah medzi požadovaným a použiteľným výkonom
 • Optimálna rýchlosť pre stúpanie
 • Dolet a vytrvalosť
 • Spôsoby pristátia na plochy obmedzených rozmerov
 • Taktika výberu plôch pre pristátie vzhľadom na výkonnosť vrtuľníka

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov