Vrtuľník

 • Používanie štvorbodových bezpečnostných pásov
 • Núdzové vybavenie a jeho použitie
 • Núdzové východy a ich označenie
 • Označenie miesta pre sekanie
 • Umiestnenie hasiaceho prístroja v kabíne
 • Umiestnenie nástroja na sekanie v kabíne
 • Umiestnenie lekárničky v kabíne
 • Odnámrazovacie systémy
 • Vybavenie na prežitie, záchranné vesty, člny
 • Otrava oxidom uhoľnatým
 • Opatrenia pri doplňovaní paliva
 • Horľavý tovar
 • Zbrane na palube

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov