Volacie postupy pre lietadlá

  • Rádiotelefónne volacie znaky leteckých staníc
  • Volacie znaky lietadiel
  • Skrátené volacie znaky lietadiel
  • Opravy a opakovanie
  • Výmena správ

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov