Pravidlá lietania

 • Príloha k dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ICAO Annexes) - Príloha 2: Pravidlá lietania (L2)
  • Definície a skratky
  • Pôsobnosť pravidiel lietania
  • Všeobecné pravidlá
  • Pravidlá na let za viditeľnosti
  • Signály
  • Zakročovanie proti civilnému lietadlu

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov