Zrovnávacia navigácia

  • Princípy zrovnávacej navigácie
  • Príprava mapy, orientačné body, orientačné čiary, vzdialenosti, plotovanie, meranie kurzu na mape
  • Navigačné odhady, znosové čiary
  • Aktívna oprava znosu počas letu
  • Oprava odchýlky od trate
  • Navigačný štítok a záznamy za letu
  • Čítanie a používanie mapy za letu
  • Kontrola a oprava trate, aktívne predvídanie bodov a čiar na trati
  • Strata orientácie a jej obnovenie

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov