Príprava letu

  • Dokumentácia pre navigačnú prípravu letu, dôležitosť a presnosť informácií
  • Predbežná a predletová príprava
  • Určenie spotreby paliva, určenie navigačnej zásoby pohonných hmôt
  • Navigačné informácie
  • Zakázané a obmedzené priestory

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov