Navigácia výpočtom

 • Vektorový trojuholník, spôsob riešenia, zákres
 • Vplyv vetra na lietadlo, komponent vetra, uhol znosu, znos, zisťovanie vetra za letu
 • Použitie navigačného počítadla
 • Zemepisný, magnetický a kompasový kurz, vzťahy a prevody
 • Deviácia, deklinácia
 • Polohové čiary, ich zisťovanie a použitie
 • Určovanie polohy, trojuholník chýb
 • Kritické body, bod posledného návratu
 • Akčný rádius
 • Navigácia pri stúpaní a klesaní
 • Navigácia pri zmenách kurzu, spätný kurz

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov