Náuka o zemeguli

  • Základné znalosti o zemeguli, tvar pohyby, obvod, priemer, súradnicová sieť
  • Zemepisná šírka a zemepisná dĺžka
  • Veľká a malá kružnica
  • Ortodroma, loxodroma
  • Krivka rovnakých smerníkov
  • Agona izogona
  • Merné jednotky

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov