Manévre

  • Pohyb lietadla v ustálenej zatáčke
  • Sily v ustálenej zatáčke
  • Závislosť vztlaku a odstredivej sily na rýchlosti a uhle náklonu
  • Zrýchlenie zaťaženie krídla, násobky preťaženia, súčinitele bezpečnosti
  • Pád a pádová rýchlosť
  • Pád na vysokej rýchlosti
  • Vývrtka, vznik a vybratie
  • Sklzy

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov