Štart a vypnutie Robinson R22

Štart a vypnutie Robinson R22

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava