Samostatný let 2

Samostatný let 2

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava