Kontrola visenia

Keď sa vrtuľník nachádza v tzv. nízkom visení (asi 20 cm), vykonávame kontrolu visenia a potom pokračujeme do normálnej výšky visenia. Rozsah kontroly visenia musí minimálne zahrňovať:

  • 1. Pozorovaním polohy páky cykliky sa presvedčte, že ťažisko vrtuľníka je v norme.
  • 2. Všimnite si veľkosť výkonu motora potrebného pre visenie a výkon dosiahnuteľný pre let.
  • 3. Skontrolujte správne účinky riadenia.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov