Prechod z horizontálneho letu do klesania

  • 1. Potlačte páku kolektívu na požadovanú hodnotu výkonu pre zamýšľané klesanie. Nožným riadením udržujte kurz.
  • 2. Potlačením páky cykliky dopredu potlačte nos vrtuľníka do polohy pre požadovanú rýchlosť.
  • 3. Keď vrtuľník začne klesať, dolaďte pákou cykliky rýchlosť na požadovanú hodnotu.

Počas klesania sledujte, či teploty a tlaky motora sú v povolených prevádzkových rozsahoch a sledujte prevádzku okolitých lietadiel.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov