Špeciálne techniky vzletov a pristátí

Špeciálne techniky vzletov a pristátí sa obyčajne používajú kvôli rôznym prevádzkovým podmienkam a situáciám. Je vhodné používať ich len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Špeciálne techniky sa používajú v prípadoch, keď prevádzkové podmienky ako napr. veľká hmotnosť vrtuľníka, hustota vzduchu, nepriaznivé veterné podmienky, alebo prekážky prinútia Vás ich použiť. V bežných podmienkach používajte normálnu techniku vzletu. Dávajte pozor na prekážky a na to, aby ste neprekročili obmedzenia z letovej príručky.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov