Nakladanie a vykladanie nákladu

Naučíte sa ako získať čo najviac priestoru pre rôzny náklad vo Vašom vrtuľníku. R 22 ROBINSON nemá veľa priestoru pre batožinu a preto správne ukladanie je tiež veľmi dôležité. Náklad musí byť dobre zabezpečený. Keďže niektorý náklad môže byť klasifikovaný ako nebezpečný, prekontrolujte si pred nakladaním v prevádzkovej príručke, ako s ním máte zaobchádzať.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov