Spúšťanie motora

Pri spúšťaní motora uskutočnite tieto úkony:

  • Hlavný vypínač - zapnúť
  • Plyn - zavretý doprava
  • Regulátor otáčok - vypnutý
  • Priestor - voľný
  • Zábleskové svetlo - zapnúť
  • POZOR: Presvedčte sa, že obidva listy nosného rotora sú v hornej polohe tak, aby nedošlo k zasiahnutiu chvostového nosníka.
  • Zapaľovanie - štartovať, potom na obidve magnetá
  • Nastaviť voľnobeh - na 55%

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov