Roztočenie rotora

Počas roztáčania rotora je potrebné vykonať tieto úkony:

POZOR: Vyhnite sa dlhotrvajúcemu chodu pri otáčkach nosného rotora medzi 60-70 % pre zníženie kmitania chvostu vrtuľníka.

 • Spínač zopnutia spojky - zapnúť bez zdržania
 • Spínač alternátora - zapnúť bez zdržania
 • Roztáčanie listov - do 6 sek.
 • Tlak oleja - do 30 sekúnd 25 psi
 • Sledovať svetlo spojky - zhasne
 • Teplota hláv valcov - ohriať na 200oF, zvýšiť otáčky na 70-80%
 • Motorové prístroje - hodnoty v zelenom
 • Výstražné svetlá - nesvietia
 • Skúška magnet pri 100% otáčok - max. 2 sekundy pokles max. 7%
 • Kontrola ohrevu karburátora - teplota stúpa
 • Pridvihnúť kolektív, znižovať otáčky - klaksón, a výstražné svetlo pri 95 %
 • Kontrola voľnobežky - rozovretie ručičiek pri stiahnutí
 • Dvere - zatvorené a zaistené
 • Vonkajšia teplota - kontrola
 • Cyklika a kolektív - odaretovať
 • Regulátor otáčok - zapnúť
 • Voľný priestor - pred vzletom

POZNÁMKA: Počas roztáčania a zastavovania odkryte slúchadlo na pravom uchu a otvorte pravé dvere. Počúvajte, či nepočujete neobvyklé zvuky z ložísk. Závady v ložiskách budú produkovať počuteľné vŕzganie a škrípanie dostatočne včas pred úplným zlyhaním.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov