Pred spustením motora

Pred spustením motora uskutočnite tieto úkony:

 • Upínacie pásy - zapnúť
 • Poistky - zatlačiť
 • Palivo - otvoriť
 • Aretácia cykliky a kolektívu - uvoľniť
 • Cyklika, kolektív, pedále - voľnosť riadenia v plnom rozsahu
 • Kolektív dole - zaaretovať úplne dole
 • Cyklika v neutrále - zaaretovať
 • Pedále - v neutrále
 • Výškomer - nastaviť
 • Všetky spínače avioniky - vypnuté
 • Spojka - vypnutá
 • Zmes plne bohatá - zatlačená
 • Ochrana ovládača zmesi - nainštalovaná
 • Ohrev karburátora - vypnutý
 • Brzda nosného rotora - odbrzdená

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov