Postup pre vypnutie

Pred vypnutím motora je potrebné uskutočniť tieto úkony:

  • Kolektív dole - zaaretovať
  • Pedále a cyklika v neutrále - zaaretovať
  • Regulátor otáčok - vypnúť
  • Voľnobeh medzi 70-80 % - znížiť teplotu hláv valcov
  • Plyn - zavrieť
  • Spínač spojky - vypnúť
  • Chránič ovládača zmesi - na ovládač trimru
  • Čakať 30 sekúnd - zatiahnutím bohatosti zmesi zastaviť motor jej ochudobnením
  • Čakať 30 sekúnd - použiť rotorovú brzdu
  • Svetlo spojky zhaslo - vypnúť všetky spínače i zapaľovanie

POZOR: Nespomaľujte otáčky rotora pridvihovaním kolektívu počas dobehu. Listy by mohli kmitnúť a naraziť do chvostového nosníka.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov