Predpísané kroky predletovej prehliadky

Smer predletovej prehliadky a jej postupné predpísané kroky:

1. Prekryt za kabínou

 • Prídavná palivová nádrž - nepresakuje;
 • Odkalenie prídavnej palivovej nádrže - kontrola;
 • Plniaci otvor - viečko dotiahnuté;
 • Olej v reduktore - naplnený;
 • Prelínanie oleja - kontrola;
 • Brzda rotora - normálna účinnosť;
 • Ohybné vedenia (elektro) - kontrola;
 • Okraje spojovacích plechov (v kardane) - bez prasklín;
 • Teplotné prúžky (3 ks) - v norme, bez zmeny farby;
 • Snímač statického tlaku - čistý, neupchatý;
 • Výstražné svetlá - svietia;
 • Konce riadiacich tiahel - voľné, bez vôlí;
 • Spoje oceľových trubiek - bez prasklín;
 • Všetky spoje - dotiahnuté, kontrola farby;
 • Prekryt - zavrieť.

2. Pravá strana motora

 • Kanál prívodu vzduchu - upevnený;
 • Klapka ohrevu karburátoru - upevnená;
 • Kryt chladenia - bez prasklín;
 • Elektrické svorky - upevnené;
 • Presakovanie paliva - žiadne;
 • Vstup olejového chladiča - kontrola;
 • Olejové vedenie - inštalácia bez presakovania a odrenín;
 • Systém sania - bez prasklín;
 • Všeobecný stav motora - kontrola;
 • Stav remeňov (kostra) - kontrola;
 • Vpravo vpredu:
 • Ohybné vedenie - neprasknuté, matice dotiahnuté;
 • Zvarené okraje - bez prasklín;
 • Riadenie chvostovej vrtuľky - neprekrížené;

 3. Zadná časť motora

 • Matica chladiaceho ventilátora - dotiahnutá, nepootočená;
 • Chladiaci ventilátor - bez prasklín;
 • Lopatky ventilátora - bez prasklín;
 • Teplotné prúžky - dolné ložisko (2 ks) -20 F rozdiel od horného ložiska;
 • Dolné ložisko - bez presakovania alebo porušenia tesnenia;

4. Chvostové plochy

 • Poťah stabilizačnej plochy - bez prasklín;
 • Uchytenie - dotiahnuté;
 • Polohové svetlo - skontrolovať;

5. Chvostová vrtuľka

 • Zadné ohybné vedenie - bez prasklín, matice dotiahnuté;
 • Teplotné prúžky na reduktore - v normále;
 • Hladina oleja - skontrolovať;
 • Dno detektoru triesok - svetlo svieti;
 • Listy - čisté, bez poškodenia a prasklín;
 • Konce tiahel - voľné, bez vôlí;
 • Kývne ložisko - voľné, bez vôlí;
 • Kývna guľa - voľná, bez vôlí;
 • Riadiaci hriadeľ - voľný, bez vôle;

6. Chvostový kužeľ

 • Nity - bez vôle;
 • Poťah - bez prasklín alebo preliačenín;
 • Zábleskové svetlo - skontrolovať stav;
 • Anténa - skontrolovať stav;
 • Upevňovacie skrutky - podoťahované;

7. Ľavá strana motora

 • Kryt chladenia - bez prasklín;
 • Systém sania - bez prasklín;
 • Olej v motore - objem 4-6 qts;
 • Palivový čistič - odpad;
 • Tiahlo plynu - funkčné;
 • Akumulátor a relé - zaistené;
 • Napnutie remeňa alternátora - skontrolovať;
 • Oceľový rám - bez prasklín;
 • Všeobecný stav motora - skontrolovať;

8. Hlavná palivová nádrž

 • Presakovanie - žiadne;
 • Množstvo paliva - skontrolovať;
 • Plniaci otvor - viečko dotiahnuté;
 • Odpad - skontrolovať;

9. Nosný rotor

 • Listy - čisté, bez prasklín a poškodenia;
 • Manžeta nastavovania listov - bez presakovania;
 • Hlavné závesové čapy - matice dotiahnuté;
 • Všetky konce tiahel - voľné, bez vôlí;
 • Matice zoriaďovacích tiahel - dotiahnuté;
 • Zaisťovacie drôty na zoriaďovacích tiahlach - zaistené;
 • Všetky upevnenia - dotiahnuté;
 • Ložiská riadiacej dosky - bez vôlí;

10. Ľavá strana trupu

 • Batožinový priestor - skontrolovať;
 • Kolektívne riadenie - skontrolovať;
 • Upínacie pásy - upevnené;
 • Dvere - celkový stav a zatváranie kľučky;
 • Zaistenie dverí závlačkami - vykonané;
 • Pristávacie zariadenie - skontrolovať;
 • Polohové svetlá - skontrolovať;

11. Predná časť

 • Celkový stav a čistota predného skla - skontrolovať;
 • Otvor ventilácie - čistý;
 • Pristávacie svetlá - skontrolovať;
 • Pitotova trubica - čistá a voľná;

12. Pravá strana trupu

 • Pravé pristávacie zariadenie - skontrolovať;
 • Zaistenie pravých dverí závlačkami - vykonané;
 • Batožinový priestor - skontrolovať;

13. Priestor kabíny

 • Množstvo paliva - skontrolovať so zapnutým hlavným vypínačom na ukazovateli palivomeru;
 • Voľné predmety - vytiahnuť všetko náradie a voľné predmety;
 • Upínacie pásy - kontrola stavu;
 • Prístroje, spínače, zariadenia - kontrola stavu;

POZOR: Ak letíte samostatný let (sólo), zapĺňajte najskôr ľavý batožinový priestor pred použitím batožinového priestoru pod pravou sedačkou.

POZOR: Piloti s menšou telesnou výškou môžu používať chrbtovú podušku, aby dosiahli na riadenie v plnom rozsahu.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov