Vyváženie vrtuľníka IFR

Prirodzená nestabilita vrtuľníka si vyžaduje, aby pilot udržoval vrtuľník správne a presne vyvážený, aby maximálne znížil únavu a pracovné zaťaženie. To sa dá dosiahnuť nepretržitým kontrolovaním prístrojov systémom kruhového sledovania. Zvislá osa je najnestabilnejšia pri jednorotorovom vrtuľníku a vyžaduje si zvláštnu pozornosť pilota. Vyrovnanie nestability vrtuľníka si vyžaduje úpravu vyváženia pri každej zmene výkonu motora.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov