Nastrekovacia pumpička motora

Nastrekovacia pumpička motora je umiestnená pred pravým sedadlom vedľa počítadla hodín. Používa sa pre zlepšenie studeného spustenia motora.

 1. Uvoľnite pumpičku otáčaním v smere hodinových ručičiek a vytiahnite ovládač.

 2. Pumpujte koľko je potrebné (2-3 vstreky) pre nastrieknutie.

 3. Po nastriekaní zaistite pumpičku zrovnaním so zárezom zatlačením dole a pootočením približne o 180o.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov