Pozemná príprava

Pozemná príprava sú súčasťou teoretickej prípravy. Váš inštruktor si overí kvalitu Vašej letovej prípravy a správne používanie leteckej techniky na zemi i vo vzduchu. Pozemnú prípravu vykonáva Váš inštruktor, prípadne Vás učiteľ teórie.

Pozemné prípravy pred lietaním sú pokračovaním teoretickej výučby pri ktorej sú využívané doteraz osvojené teoretické vedomosti a sú zamerané na praktickú a materiálnu časť učebnej látky. Pozemné prípravy pred lietaním musíte absolvovať podľa toho, na akom type vrtuľníka absolvujete letecký výcvik (ROBINSON R-22, SCHWEIZER 269C). Pozemné prípravy obsahujú jednotlivé problematiky z materiálnej časti vrtuľníka, normálne postupy, núdzové postupy, obmedzenia, výkony, vyváženia a podobne pre konkrétny typ vrtuľníka.

Po ukončení pozemnej prípravy pred uskutočnením praktickej letovej činnosti absolvujete písomný alebo ústny test.

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov