Letecké skúšky (KTP)

Kontrola techniky pilotáže (tzv. letecká skúška) predstavuje let na preskúšanie žiaka pred ukončením základného výcviku. Preskúšanie vykonáva inšpektor Leteckého úradu SR. Inšpektor určí počet letov, čas letu a výšku letu.

Cieľom KTP je preskúšať Vás z techniky pilotáže vo vise, pri lete po okruhu a v priestore, zo zvláštnych prípadov za letu, z navigačného vedenia vrtuľníka po trati inšpektorom LÚ. Inšpektor preverí, či ste schopní bezpečne vykonávať lety vrtuľníkom. Inšpektor určí rozsah a obsah kontrolného letu, ktorý budete vykonávať. Pred letom Vám vysvetlí, ktoré prvky letu bude preskušovať. Priblíži Vám svoju predstavu o preibehu preskušovacieho letu.

Inšpektor LÚ Vás pozorne sleduje a hodnotí predletovú prípravu, predletovú prehliadku vrtuľníka, prevzatie techniky a spoluprácu s mechanikom, rádiovú korešpondenciu, spúšťanie, roztáčanie rotora, rolovanie, vzlet, visenie, otáčanie, pohyby vrtuľníkom na nízkej výške, stúpanie do pracovného priestoru, vykonávanie jednotlivých prvkov techniky pilotáže v tomto priestore, lety po okruhu, riešenie zvláštnych prípadov za letu a podobne. Súčasťou preskúšania je aj krátky navigačný let po traťovom trojuholníku s jedným pristátim na cudzom letisku.

Jednoducho musíte presvedčiť inšpektora o Vašej schopnosti samostatne a bezpečne riadiť vrtuľník vo všetkých režimoch letu a taktiež zvládnuť všetky zvláštne prípady za letu. Držíme Vám palce.

Zvyčajné kontrolné manévre

Chcete úspešne zvládnuť praktické pilotné skúšky na vrtuľník? Ponúkame Vám prehľad manévrov, ktoré obsahuje praktická skúška na získanie preukazu súkromného pilota vrtuľníka PPL(H). Ak práve vy budete mať anglicky hovoriaceho examinátora, ktorý vás bude skúšať, žiaden problém - pripravili sme pre vás slovenské výrazy aj s anglickým ekvivalentom.

Normálny vzletNormal take-off
Normálne pristátieNormal landing
Vzlet s maximálnym výkonomMaximum performance take-off
Visenie (záves)Hovering
Strmé pristátie Steep approach
Pristátie do terénuSlope landing
Zosadnutie s výkonom (v nestabilnom prostredí - víry)Settling with power (ring vortexes)
Posun po dráhe (s použitím lyžín)Running take-off (using skids)
Posun po dráhe s pristátímRunning landing

Letná škola pilotov

Praktický výcvik

Pozemná príprava

Teoretická príprava

Letecké testy

Odporúčame

Letecká škola - letná škola pilotov vrtuľníkov